Zuzana Weissová

Fotografia patrí ku mne od detstva. Vďačím za to otcovi, ktorý viedol moje prvé fotografické kroky. Spolu sme v našej domácej fotokomore vyvolávali moje prvé pokusy o obrázky. Zo zatajeným dychom som čakala na „čosi“, čo sa pomaly objavovalo vo vývojke a s nadšením valčekovala moje aj otcove výtvory v leštičke. Detstvo sa skončilo, prišla dospelosť. Otec si založil živnosť a otvoril fotoateliér. Moja cesta viedla práve tu. Strávila som desaťročie vo fotoateliéri ako predavačka, fotografka a nakoniec vedúca fotoateliéru. Komerčná fotografia začala byť pre mňa stereotypná a preto som zvolila inú cestu a zamestnala som sa v maloobchode. V dnešnej dobe pracujem ako manažér obchodnej prevádzky a hektické pracovné nasadenie kompenzujem svojou fotografickou tvorbou. Neexistuje obdobie môjho života, ktoré by nebolo späté s fotografiou.

Fotografia dnes pre mňa znamená relax, pokoj, nadšenie… emócie.