Stanislav Surový

Narodil sa v roku 1958, fotografuje od roku 1970. Po absolvovaní FAMU v Prahe pracoval v Slovenskej televízii ako strihač a hudobný režisér. V súkromnom podnikaní sa venoval dokumentárnej videotvorbe a výtvarnej fotografii. Je organizátorom RAWfotoŠKOLY. Na autorských výstavách In the city, Naživo žena či Skutočný muž sa predstavil v žánrovej podobe streetfotografie. Výstavou Portréty a osobnosti priblížil známych ľudí mesta s ich profesným charakterom.
Publikuje články z kultúrneho života a fotografického diania. Autorsky a redakčne sa podieľal na publikáciách Fotoklubu: Profil ružomberskej fotografie, 88 rokov, Liptov objektívom a Manifest 95. Od roku 1975 je členom Fotoklubu RK 1924 a budúcim členom urnového hája v Ružomberku.