Jirko Salzman

Fotografujem od základnej školy, ale vážnejšie som sa začal fotografiou zaoberať a študovať až po 25. Absolvoval som 3-ročnú diaľkovú školu fotografie,Univerzitu 3 veku v PO odbor fotografia a aj v súčasnosti chodím do ZUŠ odbor fotografia v LM. Keď som musel kvôli kĺbom prestať s horolezectvom, tak sa fotografovanie stalo mojou celou náplňou života. Vystavoval som na Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v Čechách . Mal som niekoľko samostatných autorských výstav doma aj v zahraničí.Venoval som sa aj vzdelávaniu mládeže ale aj dospelých v oblasti fotografie. Obmedzil som účasť na súťažiach pretože ma to nenapĺňalo. Ale mám viacero ocenení s fotografických súťaží a salónov. Nemám vyhranený nejaký žáner, fotografujem to, čo ma nejakým spôsobom zaujme. Stále sa pozerám okolo seba fotografickými očami a teším sa priam zo všetkého. A to robí môj život krajší a bohatší.