Fedor Polóni

Fotografuje od roku 1950

Členstvo: Fotoklub RK 1924 v Ružomberku, Slovenská federácia fotografov

Narodil sa v roku 1939. Fotografovať začal v roku 1950 vo fotokrúžku na Meštianskej škole. V roku 1953 vstúpil do mestského fotokrúžku a s jeho členmi prvý raz vystavoval v roku 1954.

Zúčastnil sa na mnohých okresných, krajských i celoštátnych výstavách a bol členom viacerých porôt.

Bol tiež predsedom Amfoklubu a podpredsedom ZSF. Má tituly AFIAP a AZSF. Bol organizátorom a zakladateľom FOTOFORA (spolu s Dr. Huštákom) a organizátorom STROMU.