Philipp Michael Oscity

Narodil sa vo Švajčiarsku slovenským rodičom. Tam aj žije a pracuje. Strojárske vzdelanie uplatňuje pri konštrukcii a výrobe turbín pre lode vo firme ABB.
Časté návštevy Slovenska umocňujú jeho obdiv ku slovenskej krajine a prírode.
Pre fotografické úlovky rád strieda pobyty v rôznych kútoch Európy, ako i v USA. Ťažiskom jeho záujmu je krajinárska a reportážna fotografia.
Húževnato publikuje svoje zábery aj v každoročnom kalendári, ktorý vydáva vlastným nákladom a rozdáva priateľom, rodine a známym.