Tomáš Mlynárik

Narodil som sa v Ružomberku v roku 1982. Po skončení 8-ročného Gymnázia Š. Moyzesa som
vyštudoval na Filozofickej fakulte Katolíckej Univerzity odbor Anglický jazyk a Informatika a
pracujem ako stredoškolský pedagóg na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v
Ružomberku. Som ženatý a mám 2 dcéry.
S fotografiou som prišiel prvýkrát do kontaktu, keď som sa počas štúdia na vysokej škole dostal cez
pracovnú agentúru počas leta 2002 do USA, kde som pracoval ako pomocná sila vo fotoštúdiu. V roku
2005 som sa do USA opäť na pár mesiacov vrátil a získal som ďalšie skúsenosti v oblasti fotografie. V
roku 2005 som si zakúpil svoj prvý kompakt a skúšal fotiť a upravovať fotky aj sám. Trvalo roky, kým
som pochopil, že fotenie má pre mňa aj hlbší význam. Foteniu sa vážnejšie venujem od roku 2012
a už teraz viem, že je to záľuba na celý život. Najradšej chodím do prírody, kde môžem zrelaxovať a
popritom niečo zaujímavé a jedinečné odfotografovať. Od roku 2021 sa venujem aj komerčnému
foteniu svadieb a reportážnych udalostí. Členom Fotoklubu RK 1924 som sa stal v novembri 2017.
Moje portfólio, ocenenia a úspechy nájdete na mojej webovej stránke www.tomasmlynarik.sk