Štefan Kňazovický

Fotografuje od roku 1960.

Členstvo: Fotoklub RK 1924 v Ružomberku, Zväz slovenských fotografov.

Narodil sa 7. 12. 1946 v Ružomberku. Svojmu fotografickému koníčku sa venuje už viac ako 45 rokov. Počas štúdia pracoval vo fotokrúžkoch, kde sa zapracovával nielen do technológie fotografie ale aj jej využívania v publikačnej a výstavnej činnosti. Nevyhýba sa ani fotografii portrétnej a reportážnej. Očarúvajú ho tanečné variácie z Východnej, zábery z pracovného prostredia a detaily prírody, kvetín, zátiší. Fotografie úspešne vystavuje na domácich a zahraničných výstavách.

Publikuje v dennej i odbornej tlači. Mal aj viacero samostatných výstav, na ktorých popri jednotlivých dielach vystavuje ucelené seriály a kolekcie. Jeho práca bola už v roku 1976 ocenená medailou Za rozvoj ružomberskej fotografie. Aktívne sa zúčastňuje výstav a odborných seminárov.

ocenenia:

  • čestné uznanie za rozvoj kultúrno-výchovnej práce v okrese Liptovský Mikuláš, 1985
  • pamätný list za dlhoročnú aktívnu činnosť, 1989
  • diplom Zväzu slovenských fotografov k 70. výročiu založenia Fotoklubu, 1995
  • diplom Zväzu slovenských fotografov k 40. výročiu založenia Fotoskupiny DOKUMENT, 1995
  • tretia cena na 21. výstave ZSF 1996
  • fotografie Light II. – III. v reprezentačnom výbere NOC – SR pre výstavu vo Fínsku, 1999