Štefan Ižo

Fotografujem od roku 1978.

Členstvo: Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku,/ teraz Fotoklub RK 1924/, Zväz
slovenských fotografov/ do 2009/, Slovenská federácia fotografov./ člen rady SFF/.

Narodil som sa v Michalovciach 19. augusta 1948 ako prvé dieťa Pavla a Margity Ižovcov. Mama
učila na škole v Priekope pri Sobranciach a otec slúžil ako financ na ruskej hranici v Porúbke. V
roku 1953 otec odišiel zo služby na vlastnú žiadosť, celá rodina sme sa presťahovali naspäť na
Liptov do Ružomberka. Tu sme dočasne žili, pokiaľ otec nepostavil rodinný dom v Liptovskej
Teplej – Madočanoch. Po presťahovaní asi okolo roku 1956 som až do oženenia žil v Liptovskej
Teplej aj so svojimi súrodencami sestrou Annou, bratmi Júliusom a Pavlom.

Základnú školu som vychodil v Liptovskej Teplej. V štúdiu som pokračoval na Strednej
priemyselnej škole strojníckej v Ružomberku ktorú som v roku 1967 ukončil maturitou.

Do prvého zamestnania som nastúpil do Strojárne Bavlnárskych závodov V. I. Lenina v Rybárpoli
ihneď po maturite. V novembri 1967 som bol povolaný do základnej vojenskej služby, ktorú som
vykonával v Martine a v Prachaticiach a ukončil som ju ako podporučík roku 1969.

V roku 1970 som na niekoľko mesiacov nastúpil do Váhostavu Žilina ako technik na triedičke
štrku vodného diela L. Mara. Odtiaľ som prešiel na AZNP Škoda servis Ružomberok kde som si
urobil výučný list automechanika a pracoval som tu až do roku 1973 ako automechanik. Roku
1971 som sa oženil s Evou Bôrikovou a nasťahoval som sa do Ružomberka ku svokrovcom. Tu
sme bývali až do roku 1976 a tu sa nám narodili dcéry Jana (1972) a Zuzana (1974). Potom sme
sa presťahovali do svojho rodinného domu ktorý sme si postavili na Pivovarskej ulici a tu sa
narodilo naše tretie dieťa syn Štefan (1977).

Od marca 1973 som nastúpil za majstra odborného výcviku na Poľnohospodárske odborné
učilište v Ružomberku. Prešiel som funkciami od majstra odborného výcviku, zásobovača, a
skončil som ako hlavný majster pre odbor automechanik. Vzdelanie som si doplnil o výučný list
opravára poľnohospodárskych strojov a trojsemestrové doplnkové pedagogické štúdium v
Banskej Bystrici. Na poľnohospodárskom učilišti som pracoval až do júna roku 1988. V júni roku
1988 som na základe povolenia národného výboru začal podnikať na voľnej nohe ako komunálny
fotograf. Živnosť som ukončil odchodom na dôchodok v auguste  roku 2009.

Ku vážnejšiemu záujmu o fotografovanie som sa dostal okolo roku 1977, keď som sa zo
zdravotných problémov spôsobených prepracovanosťou musel vzdať športového lietania. Do
Fotoklubu pri Liptovskom múzeu som začal chodiť okolo roku 1978. Tu som sa aktívne zapájal do
jeho činnosti či už vlastnou tvorbou, alebo organizovaním fotografických aktivít. Jednou z nich
bola asi šesťročná epizóda Agrofotoklubu pri JRD pod Chočom Lisková, ktorý sa stal tieňovým
fotoklubom Fotoklubu pri Liptovskom múzeu a vďaka sponzorstvu pomáhal prežiť Fotoklubu pri L.
múzeu.

V období cca 1992-1996 som pre zaneprázdnenosť spôsobenú podnikaním činnosť vo fotoklube
obmedzil. Z významnejších úspechov ktoré sa mi podarilo dosiahnuť v posledných rokoch sú:

 Strieborná medaila za klubovú kolekciu na Interfotoklub Vsetín 1998
 II.cena ZSF na 23.výstave umeleckej fotografie ZSF 1997/98
 Cena zväzu slovenských fotografov Fotoforum 1998
 Grand prix města Vsetína za kolekciu fotoskupiny Experiment na Interfotoklub Vsetín

Po smrti predsedu Fotoklubu Petra Surového som bol požiadaný ujať sa funkcie predsedu a túto
funkciu vykonávam do súčasnosti.