Dušan Chudjak

Fotografujem od roku 1955.

Členstvo: Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku, Zväz slovenských fotografov.

Výpočet mojich fotografických úspechov je neveľký, pretože k organizovaným fotografom som sa pridal až vo svojich 58 rokoch, čo sa už nedá nazvať ani oneskorená mladosť. Fotografoval som od mlada, ale živelne. Tematikou mojich fotografií bol môj hlavný koníček, modelárstvo a neskoršie športové lietanie. Tu ale bol problém v absolútnom zákaze fotografovania z lietadla a na pozemných fotografiách nesmelo byt‘ vidno žiadne letiskové budovy.

Cez to všetko bolo cez 30 rokov mojou povinnosťou starať sa o propagáciu ružomberského letiska prostredníctvom nástenky aeroklubu, ktorá visela v strede mesta. Tú som vyplňoval hlavne mojimi fotografiami a občas aktuálnym oznamom.

Prešiel som na filmovanie kamerou 8 mm. Pokúšal som sa aj o zrežírované filmy z prostredia letiska, ktoré som ale mohol premietnuť len v úzkom okruhu priateľov na letisku, nakoľko aj tam boli zábery zo vzduchu. Po roku 1989 som sa postupne vrátil k fotografovaniu z lietadla a využil som výzvu Fotoklubu Liptovského múzea v Ružomberku na možnosť účasti nečlenov klubu na výstave fotografií Ružomberok 2000. Tu som po debate s inými členmi (s väčšinou som sa osobne poznal aj dovtedy) pristúpil do ich radov a stal som sa členom Zväzu fotografov a členom Fotoklubu Liptovského múzea.

Tematikou mojich fotografií zostalo hlavne športové lietanie, modelárstvo a liptovská krajina. Ako člen klubu som sa od svojho vstupu zúčastnil na 17 výstavách a získal som zatiaľ tri ocenenia. Niekoľko fotografií som mal uverejnených v časopise Fototip, z toho 2 aj s ocenením. Moje fotografie sa používajú ako reklamy firiem, sú na internete, aj na propagačnom CD Liptov, v 2 pamätných knihách a v miestnych periodikách.