Vlado Medzihradský

Publicista, fotograf – krajinár, organizátor turizmu. Člen Slovenského syndikátu novinárov Bratislava, Zväzu slovenských fotografov Ružomberok, Fotoklubu pri Liptovskom múzeu Ružomberok. Narodil sa 1934 v Liptovskej Ondrašovej, študoval na Hodžovom gymnáziu v Liptovskom Svätom Mikuláši, a Hviezdoslavovom gymnáziu v Dolnom Kubíne. V rokoch 1953 – 1962 študoval a pracoval v Čechách, potom v Dolnom Kubíne ako osvetár a novinár, 1971 – 1995 riaditeľ Okresnej správy cestovného ruchu Dolný Kubín. Člen lyžiarskeho a jachtárskeho klubu Slávia Dolný Kubín, Horskej služby Roháče. Teraz dôchodca, býva a pracuje ako voľný publicista a vydavateľ v Dolnom Kubíne – Medzihradnom. Je predseda Turist Orava, združenia pre rozvoj cestovného ruchu a historických tradícií Oravy a manažér agentúry Via Oravia. Pracuje na viacerých projektoch cestovného ruchu, Euroregiónu Tatry a na expozícii miniatúr európskej tradičnej aj slohovej architektúry, prírodných krás a diel ľudského umu „MiniEurópa Orava/Tatry“.

Obrazové publikácie: Oravská priehrada (1968), Orava (1974/1979), Orava naša (1985/1988), Dolný Kubín (1993), Dolný Kubín, pozdrav z nášho mesta (2006), Rok na Orave perom a obrazom (2008), almanachy Dolný Kubín 370 (2002), Dolný Kubín na ceste storočiami (2007), rukoväte Destination Slovakia (1995), Osemdesiatiny športov a turistiky v Dolnom Kubíne (2001), Destination Region Tatry (2002). Zostavil a vydával súbory turistických sprievodcov Oravy, prospekty cestovného ruchu, leporelá, nástenné kalendáre, pohľadnice; spolupracoval s redakciami Krásy Slovenska, Panoráma Slovenska, Navštívte Československo, Slovakia, Slovensko a s vydavateľstvami ŠPORT, PRAVDA, PRESSFOTO, SVATAVA, ERPO Bratislava.

Fotovýstavy: Mestská výstava fotoklubov Praha (1960), 8.celoštátna výstava amatérskej fotografie Brno, čestné uznanie za fotografiu v plenéri (1961), Súčasná Orava, Dolný Kubín (1962 – 1964), členské výstavy ZSF Liptovské múzeum Ružomberok – diplom ZSF za kolekciu farebných fotografií oravskej krajiny (1986), 2. cena a diplom za dlhoročnú fotografickú činnosť (1987), Slovenská krajinárska fotografia, Galerie svazu českých fotografů Praha (1991), SLOVENSKO MOJE, Dom MS Komárno (1997 – 2001) – 1. cena 1998, 1999 a 2001, KRAJOBRAZ GÓRSKI, Nowy Targ, Zakopane, Kraków (1999 – 2003), EKOFOTOGRAFIA, Múzeum slovenského krasu Liptovský Mikuláš, čestné uznanie (2001), Bielsko – Biała (2009).

Autorské súbory: PRECHÁDZKY ORAVOU: Výstavná sieň Zväzu slovenských spisovateľov Bratislava (1982), Oravský hrad (1983), Dom Csemadoku Komárno (1984), Galéria Primula Roháče (1984), Mestská galéria Pelhřimov (1987), Fotogaléria Bardejovské Kúpele (1987). DOBRÝ DEŇ, ORAVA: Slovenský inštitút Budapešť (1996), Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica (1996), EKO-KLUB VŠE Bratislava (1997), Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, výstavná sieň Florinov dom Dolný Kubín (1998), Galéria T, V. bašta fortifikačného systému Komárno (1998), Mestský kultúrny podnik Námestovo (1998), Muzeum Ziemi Limanowskiej Limanowa (2002), Dni slovenskej kultúry v ČR GALERIE NAHOŘE České Budějovice (2003). MOJE MALÉ MILÉ MINIATÚRY ORAVSKÉ: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica (1998).

Samostatné fotosúbory: Oravské horizonty, Tvary snehu, Pieseň o dreve, V kameni zakliate, Melódie vody, Slnká nad Oravou, Návrat stratenej rieky, Interiér lesa.

V 2003 mu udelili čestný titul „Majster Zväzu slovenských fotografov“.

Vlado Medzihradský zomrel 10. novembra 2000 v Dolnom Kubíne.