František Šlachta

S fotografiou som začal asi ako sedemnásťročný s „bakeliťákom“, ktorý mal jeden čas a dve clony. Keď som už zarábal, začal som s kinofilmom a potom s väčšími formátmi. Moje prvé publikované fotografie boli v Krásach Slovenska roku 1957. Od roku 1958 som ako mladý človek prišiel do kolektívu už „pánov fotografov“ v ružomberskom klube fotografov. Bol to prevažne kolektív fotografujúcich turistov a na našej výstave v Liptovskom múzeu v Ružomberku od istého experta z Bratislavy odznela poznámka, že je to dobré tak do Krás Slovenska. Napriek tejto „urážke“ som zakotvil v Krásach a za 47 rokov som mal publikovaných 721 fotografií, z toho 73 dvojstranových a 90 farebných titulných strán. S mojim prvým Rolleiflexom som za zimnú panorámu z Málina v roku 1959 vyhral prvú cenu v celoštátnej súťaži turistickej fotografie a v roku 1960 znovu za panorámu z Rakytova na Veľkú Fatru. Iniciatívou Pepu Špryňára som rozširoval svoju fotovýbavu. Bol to odborník a jedinečný obchodník. Spomínam si, ako mi zavolal: Prines tú Exaktu, čo si si kúpil, ja som ju predal na faktúru do Vysokých Tatier a nemám ju v obchode. Ja ti za to dám niečo iné.
Moja prvá obrazová publikácia Halaša-Šlachta: Veľká Fatra mala 4 vydania. Vo vydavateľstvách vyhľadávali a cenili si autorov, ktorí krajinu odchodili a nie z idúceho auta fotografovali. Spolupracoval som na publikáciách Nízke Tatry, Stredné Slovensko, Československo, Slovensko 5 vydaní, farebné Nízke Tatry 5 vydaní a iné. Robil som aj dokumentáciu sakrálnych stavieb Liptova a Oravy. Desiatky rokov som spolupracoval s propagačným oddelením Vládneho výboru pre cestovný ruch. Boli to prospekty a fotografie prevažne pre propagáciu v zahraničí. Tlačili to v Rakúsku a kvalita tlače pred 30 rokmi sa vyrovnala dnešnej. V roku 1975 som vydal prvú samostatnú publikáciu Liptov a ako dar k mojim 50. narodeninám v roku 1981 od Osvety druhý Liptov. Popri zamestnaní ako projektant som sa venoval aj priemyselnej fotografii. V roku 1982 som vydal publikáciu CPK Ružomberok a z materiálov boli zhotovené veľkoplošné farebné fotografie pre výstavu v Ružomberku a Prahe. Pre firmu Voith som v roku 1991 robil knihu o výstavbe PS VIII, ktorou sa firma prezentovala v Rusku. V roku 1992 vyšla moja prvá farebná publikácia RUŽOMBEROK.
V roku 1999 som pre firmu Beloit urobil farebnú publikáciu o rekonštrukcii PS VII. Mal som pri tom zmiešané pocity keď som videl, ako búrajú základy stroja, ktoré som s kolektívom projektového ústavu sám kreslil pred 30 rokmi.
V prospektoch, pohľadniciach a propagačných fotografiách som spolupracoval s mnohými slovenskými i českými vydavateľstvami.
Som rád, že som svoju publikačnú kariéru ukončil ešte pri fotografovaní a nie pri výrobe mnohokrát nelogických výtvorov na počítačoch. Moje vzácne veľkorozmerové prístroje už odpočívajú v pokoji. I i keď teraz pre potešenie nepohrdnem pri tvorbe panorámy aj zo 6 dielov výhodou programu počítača, zásadne nedeformujem farebnosť slovenskej krajiny.