Jozef Rajecký

Príležitostnej fotografii som sa venoval od r. 1963. Intenzívnejšie som sa začal venovať fotografovaniu až na sklonku dráhy detského lekára v r. 2008.

Do fotoklubu pri Liptovskom Múzeu v Ružomberku som vstúpil v r. 2015

Zaujíma ma prevažne krajinárska fotografia a makrofotografia.