Miroslav Cheben

Fotografuje od roku 1971.

Členstvo: Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku, Zväz slovenských fotografov.

Narodil sa 21. novembra 1938 v Ružomberku. Vyštudoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave. Pracoval v Bavlnárskych závodoch v Ružomberku ako manažér pre nákup chemikálií zo zahraničia. Fotografovať začal až v roku 1971 v zrelom veku 33 rokov.

V roku 1972 na okresnej súťaži získal cenu za snímku s turistickou tematikou a tá odštartovala jeho fotografickú kariéru. Miroslav Cheben usporiadal za 42 rokov aktívnej činnosti 38 autorských výstav (Slovensko, Rakúsko a Česko). Z nich 10 bolo už v období jeho zdravotného postihnutia.

Zúčastnil sa fotografických súťaží a salónov v Taliansku, Rakúsku, Španielsku, Andorre, Grécku, v bývalej Juhoslávii v Brazílii a USA. Z viac ako sto súťaží fotografie doma i v zahraničí si priniesol vyše 30 ocenení. K najvzácnejším patria Plaketa Fotofora (1996), Bronzová medaila FIAP (2000) a Medaila Strom (2001) na medzinárodnom salóne STROM Ružomberok, prvé miesta na výstavách ZSF v roku 1977 a 1993 na celonárodnej súťaži AMFO a DIAFOTO v rokoch 1990 a 1996. Publikoval v časopisoch Slovensko, Vysoké Tatry, Krásy Slovenska a ďalších. ZSF mu udelil tituly AZSF a MZSF, v roku 1995 Zlatý odznak ZSF. Titul AFIAP získal v roku 2001. Na medzinárodnom salóne Interfotoklub Vsetín v roku 2002 prevzali so Štefanom Ižom Grand Prix mesta Vsetín za najlepšiu kolekciu.

V roku 2004 sa predstavil samostatnými výstavami: v Krakove v Poľsku, v Lienzi v Rakúsku a v Ružomberku.

Zomrel 16. 2. 2013