Štefan Halienka

Narodil sa 12. 8. 1940 v Potvoriciach, zomrel 24. 6. 2010 v Ivánke pri Dunaji.

Vyštudoval Pôdohospodársku technickú školu v Novom Meste nad Váhom a Vysokú školu poľnohospodársku – odbor meliorácie. Po ukončení štúdia až do roku 1989 pracoval v Pôdohospodárskom projektovom ústave v Bratislave. Neskôr vyštudoval teológiu a v roku 1998 bol vysvätený za kňaza. Bol rehoľným kňazom, členom Spoločnosti Ježišovej. Súčasne pracoval ako spirituál na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

S fotografovaním začal už na strednej škole, pokračoval na VšP v Nitre aj v zamestnaní. Prvým fotoaparátom bol Flexaret, neskôr si kúpil Practicu LB s niekoľkými objektívmi a medzikrúžkami na makrofotografiu. Mnoho rokov fotografoval na diapozitívy, hlavne dokumentárnu fotografiu z ciest po zahraničí, kde v krajinách EU fotografoval hlavne sakrálne umenie. To premietal na rôznych študijných stretnutiach staviteľov a architektov.

V v poslednom čase sa venoval fotografovaniu krajiny, prírody, aj makrofotografii. Od roku 1999 bol členom ZSF a fotoklubu Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnil sa na výstavách Ružomberok roku 2000, STROM v rokoch 2000 až 2003 a ďalších.

V roku 2008 mu diagnostikovali ťažkú chorobu, s ktorou statočne bojoval. Je pochovaný v jezuitskej hrobke na ružomberskom hlavnom cintoríne. Dožil sa veku necelých 70 rokov.