Vladimír Jansík

Narodil som sa v roku 1921.

Členstvo: Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku, Zväz slovenských fotografov.

Fotografovať som začal vďaka fotoaparátom môjho otca a to kovovým formátu 4 x 6,5 a mechovým 6 x 9, značky si nepamätám. Asi v piatom ročníku gymnázia som dostal Kodak – Retinu a po maturite Exactu – Varex na kinofilm. S tou som sa pokúšal najmä zachytiť život v oblasti entomológie. Ohnisko objektívu som upravoval predsádkami až do 10 dioptrií. V tomto obore sa mi celkom darilo, lenže za SNP ma Nemci o tento aparát ozbíjali, takže až do roku 1947 som fotografovať nemohol.

Túžba fotografovať ma neopustila, preto som si zadovážil starú Korellu 6 x 6. Túto mi upravil a výbavu doplnil medzikrúžkami pán Vidlovec, veľmi zručný mechanik z priemyselnej školy textilnej, čo mi umožnilo robiť makrosnímky. Na krajinársku fotografiu som používal staršiu Super – Ikontu 6 x 9 a bežne som pracoval na kinofilm s Praktinou. Snažil som sa zachytiť ľudí v krajine a pri práci, najmä tie činnosti, ktoré sa nezadržateľne vytrácali a čím sa menil aj vzhľad krajiny (úprava vodných tokov, poľnohospodárska činnosť na veľkých plochách, odvodňovanie mokradí a pod.).

Zdokumentoval som napríklad spracovanie ľanu od pestovania až po bielenie plátna. To však ostalo väčšinou v negatívoch, lebo sťahovaním do iného bytu som prišiel o temnú komoru. V tomto období intenzívnej fotografickej činnosti som sa často inšpiroval osobným stykom s doktorom Martinčekom. Od roku 1960 som sa zúčastňoval rôznych výstav a súťaží.

Prvá fotografia bola vystavená v Klube slovenských turistov v Ružomberku. V súťaží LUT bol snímok z Máliného Brda ocenený v celoštátnom kole ĽUT. Nasledovali rôzne medzinárodné salóny umeleckej fotografie, na ktorých som zožal úspechy asi v dvadsiatich mestách rôznych kontinentov. Poslal som približne päťdesiat fotografií a získal dvakrát prvú cenu, dvakrát tretiu cenu, rôzne čestné uznania, medaily, plakety. Uverejňoval som v časopisoch, publikáciách (Zima v slovenských horách). Najväčší úspech mali fotografie Spišský Štvrtok, Srna, Klobúčiky, Sondáž liečivého prameňa, Brána borcov, Kone na holi, Prežil dve vojny a iné.