Peter Surový

Narodený 17. 2. 1948.

Fotografoval od roku 1960.

Vyštudoval strednú priemyselnú školu textilnú a papierenskú v Ružomberku. V rokoch 1967 – 1968 bol fotoreportérom v Banskobystrickom denníku Smer, v rokoch 1969 – 1972 študoval na odbore filmovej a televíznej fotografie FAMU v Prahe. Pracoval V Ružomberku v slobodnom povolaní ako fotograf.

Peter Surový začal fotografovať živé motívy. Od obdobia štúdií vytvára štylizované kompozície, neraz s náznakmi impresionistických programov. Pracoval aj s výrazovými prostriedkami realistického obrazu, najmä pri motívoch architektúry (séria Starý Ružomberok). Vo voľnej tvorbe, v prácach pre módu a reklamu v monumentálnych skladbách pre architektúru využíval široký register výrazových a štylistických prostriedkov farebnej fotografie.

Je autorom publíkácie Kysuce, Martin 1972. Samostatnú výstavu mal v roku 1982 v Banskej Bystrici. V 80. – 90. rokoch bol predsedom Fotoklubu pri Lipt. Múzeu v Ružomberku kde sa snažil nájsť nové fotografické talenty a rozšíriť rady členov Fotoklubu. Medzi významné talenty, objavené P. Surovým patrí Ľubomír Schmida s ktorým 15 rokov fotografoval liptovskú a oravskú krajinu a pripravoval ho na prijímacie skúšky na FAMU v Prahe.

Talent rozvíjal aj u Juraja Čecha ktorý výtvarne stvárnil Vlkolínec. Snažil sa svojim výtvarným pôsobením na autorov vidieť kompozíciu už v hľadáčiku fotoaparátu a tak esteticky stvárniť fotografický obraz. Bol organizátorom inštalácií výstav fotoklubu a prednášal na fotografických plenéroch a seminároch. Jeho pôsobenie vo fotoklube zanechalo pokrokový a technický pohľad na fotografiu. Bohužiaľ už nie je medzi nami ale jeho tvorivá energia zostáva vo Fotoklube. Zomrel 3. 7. 1997.