Vladimír Melek

Fotografuje od roku 1960

Členstvo: Fotoklub Liptovského múzea Ružomberok od r. 1974, Fotoskupina Dokument ZK ROH SCP od r.1969/2000, Zväz slovenských fotografov

Člen ÚV ZSF do r. 1995 od r. 1995 Tajomník ZSF. Člen organizačného výboru Strom Ružomberok od r.1986. Člen organizačného výboru Fotoforum od r. 1989. Člen výboru Slovenského centra FIAP od r.1999. Dopisovateľ do foto časopisov Fototip, Watt foto-video SK, Fotografie Magazín a Watt foto-video CZ, Národná osveta, STV, Slovenský rozhlas, Ružomberský Hlas, Spoločník, Liptov ako aj denná tlač.

Prvé zoznámenie sa s fotoaparátom a prácou vo fotokomore na základnej škole v r. 1960. Neskoršie vo Fotoskupine Dokument ZK ROH SCP. Vážny a trvalý záujem o neprofesionálnu fotografickú tvorbu vo Fotoklube pri Lipt. múzeu Ružomberku od r.1974 až do dnešných dní. Tu začal vystavovať na okresných, krajských, celoslovenských, celoštátnych až po medzinárodné výstavy.

V mojej fotografickej tvorbe prevláda: krajina a jej detaily svetla a tieňa reportáž, montáž, portrét, ale i digitálne manipulovaná fotografia. Napriek mnohým úspechom vo fotografickej tvorbe som sa venoval aj organizačno-výchovnej a dopisovateľskej činnosti. Získal som celý rad ocenení a uznaní na domácich i medzinárodných výstavách, titul AZSF a MZSF.

Od roku 1999 zaznamenávam účasť v odborných fotografických porotách počnúc ZSF, medzinárodných pod patronátom FIAP (Strom, Fotoforum), bez patronátu FIAP (Speleo a Ekofotografia.

absolvoval:

  • Diaľkové školenie fotografie v Ružomberku od r. 1970 – 1973
  • Školenie reportážnej a žurnalistickej fotografie v r. 1985 – 1987
  • Týždenné celoslovenské školenie lektorov a porotcov usporiadané NOC v Bratislave v r. 1989

najvyššie ocenenia za:

  • Organizačno-výchovnú činnosť a mimoriadne záslužnú činnosť v prospech Slovenskej fotografie
  • Zlatý odznak ZSF
  • Okresné osvetové stredisko Lipt. Mikuláš – ONV Lipt. Mikuláš
  • Bronzová plaketa Mesta Ružomberok v r.1989 za rozvoj fotografie v Ružomberku pri príležitosti 150. výročia vynálezu fotografie
  • Cena primátora Mesta Ružomberok za dlhoročnú organizačnú činnosť vo Fotofore v roku 1997
  • Pamätný list Krajského úradu Žilina
  • Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra Bratislava a mnoho ďalších menších ocenení.