František Hanes st.

Fotografujem od roku 1971.

Členstvo: Fotoklub RK 1924 v Ružomberku, Zväz slovenských fotografov, fotoskupina Dokument pri SCP, a. s.
Zamestnanie: 1973 – 1985 SCP – Ružomberok spracovanie papiera, 1985 – 2004 SCP – Ružomberok MTZ – SÓLO, technický pracovník.
Medzi moje záujmy patrí predovšetkým turistika po krásnej slovenskej prírode. Rád fotografujem čo mi je blízko k srdcu, deti, prírodu, ľudí. Najnovšie ma baví filmovanie. Aktívne pracujem pri prípravách medzinárodných súťaži STROM, FOTOFORUM a iných výstavách.
Ďalej som predseda fotoskupiny Dokument pri Mondi SCP, a.s.

Ocenenie na súťažiach: 1987 – cena STROM, 1988 – III. miesto na okresnej súťaži, 1989 – diplom ZSF, 1990 – diplom na celoslovenskej súťaže AMFO, 1991 – cena v medzinárodnej súťaže STROM, 1997 – čestné uznanie Slovensko moje, 2000 – čestné uznanie AMFO Martin.