Maroš Tunák

Narodený:       21. 2. 1978
Fotografuje:    od roku 2004
Výbava:           Canon
Téma:               krajina, cestovanie
Výstavy:           Strom, Fotoforum, Trierenberg supercircuit, Heckelpeaks, The al-thani                                    

Web:                http://maros.tunak.sk