Kalendár schôdzí

Plán schôdzí Fotoklubu RK 1924 na rok 2024
v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity
od 16.00 do 18.00

Január 15 – Univerzitná knižnica

Február 19 – Univerzitná knižnica

Marec 18 – v Surexe – budú sa vracať fotky z výstav

Apríl 15 – Univerzitná knižnica

Máj 20 – Univerzitná knižnica

Jún 17 – Univerzitná knižnica

Júl 15 – Univerzitná knižnica

August 19 – sa schôdza konať nebude

September 16 – Univerzitná knižnica

Október 21 – Univerzitná knižnica

November 18 – Univerzitná knižnica

December 16 – Univerzitná knižnica