minigaléria

Výstava Kazimierza Gajewského z Bielska-Białej
25.4. -  29.5.2009


Fotoreportáž z vernisáže