Fotogaléria

Fotogaléria fotoklubu, umiestená na 1.poschodí Liptovského múzea
a po zrušení galérie od roku 2018 iné výstavné aktivity Fotoklubu


rok 2005   rok 2006  

rok 2007    rok 2008  

rok 2009    rok 2010

rok 2011   rok 2012

rok 2013    rok 2014

  rok 2015    rok 2016

rok 2017     rok 2018

rok 2019