Mapový okruh 2015

Petzvalov mapový okruh fotoklubov -  fotografie pre ročník 2015


01 Robert Pastorek: LETNÝ SEN


02 Štefan Ižo: ORCHIDEA


03 Robert Pastorek: TAJOMNÁ


04 Eva Pechová: KOSTOL SV. MARTINA


05
Philipp Oscity: MESTO


06 Philipp Oscity: V DAŽDI


07 Slavomír Klimkovský: SARAJEVO


08 Robert Pastorek: ČERVENÁ


09 Štefan Kňazovický: NA STRÁŽI


10 Fedor Polóni: HRY SO SVETLOM


11 František Dejčík: DÁMA V KLOBÚKU


12 František Dejčík: BARIÉRA


13 Anton Vavriňák: ZIMNÉ HRY14 Matej Uličný: HRÁČ


15
Stanislav Surový: TÚŽBA