Mapový okruh 2014

Petzvalov mapový okruh fotoklubov -  fotografie pre ročník 2014


01 Fedor Polóni: Symbol


02
Philipp Oscity: Exotika 2


03 Philipp Oscity: Exotika 1


04 František Hanes st.: Podvečer


05 Anton Vavriňák: Motoportrét


06 Milan Sliačan: Potešenie


07 Štefan Könözsi: Drezúra


08 Juraj Surový: Konkurencia


09 Stanislav Surový: Malta - dovolenka


10 Róbert Pastorek: Letný deň


11 Stanislav Surový: Póza


12 Štefan Kňazovický: Deformácie pod Tatrami


13 Milan Sliačan: Roztopaš14 Štefan Ižo: V nasadení


15 Dušan Chudjak: Akrobati