Mapový okruh 2008

Petzvalov mapový okruh fotoklubov - fotografie vybraté pre ročník 2008


František Dejčík


Fedor Polóni


Fedor Polóni


Mi
lan Sliačan


Miroslav Cheben


Milan Sliačan


Igor Tomek


Igor Tomek


Igor Tomek


Štefan Ižo


Miroslav Cheben


Milan Sliačan


Jozef Olejník


Stanislav Surový


Stanislav Surový