Mapový okruh 2007

Petzvalov mapový okruh fotoklubov -  fotografie pre ročník 2007, s ktorými sme sa umiestnili na 15. mieste

 


Odnrej Bruncko


Ondrej Bruncko


Miroslav Cheben


Miroslav Cheben


Štefan Ižo


Štefan Ižo


Štefan Kňazovický


Štefan Kňazovický


Marcel Koleštík


Marcel Koleštík


Vladimír Melek


Vladimír Melek


Fedor Polóni


Stanislav Surový


Stanislav Surový