kronika 2010

Na plenéri v Bardejove sa zúčastnili traja členovia Fotoklubu

24.9. - 26.9.2010


Cestou sme sa zastavili na Ľubovnianskom hrade

 

Na chate Kamarát pri Mníšskom potoku boli súťaže v streľbe zo vzduchovky

V sobotu ráno sme navštívili Integračné zariadenie KOR-GYM v Hertníku,
kde sa snažia postihnutých ľudí navrátiť do normálneho života.

Popoludnie patrilo prehliadke a fotografovaniu Bardejova

V nedeľu sme navštívili rómsku osadu pri Lenártove