kronika 2010

INTERfotoPLENER LIPTOV 2010


Dobré svetlo prišlo a veľká vec sa podarila. Aj tak by sa dal charakterizovať práve uplynulý šiesty ročník už tradičného tvorivého podujatia, ktoré organizuje 
Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok, INTERfotoPLENER LIPTOV. Toto stretnutie, okrem medzinárodných kontaktov a výmeny skúseností,
v prvom rade predstavuje naše mesto a krajinu Liptova, ako neustály zdroj podnetov a prekvapivých inšpirácií.Nezanedbateľný je aj kultúrny rozmer tohto stretnutia, smerovaný predovšetkým k zahraničným účastníkom, približujúci Liptov
ako región tradícií a umeleckých hodnôt. Počas troch dní minulého víkendu sa  takmer tri desiatky fotografov  mohlo popasovať s náročnými, ale atraktívnymi témami,
ako balónové lietanie, spoločenské tance, portrét i krajina. Piatkové popoludnie bolo venované prehliadke Brankovského vodopádu,
druhého najvyššieho na Slovensku. Padá z Kuruckej skaly z výšky 55 metrov.

Nemalý dôraz sa aj teraz kládol na teoretickú časť. Skvelým vystúpením zaujal hneď v prvý deň profesionálny fotograf Štefan Könözsi.
Lyrický realizmus, charakteristický pre jeho tvorbu, vyvolal silnú odozvu a rezonanciu v dušiach všetkých prítomných.
Veľkosť skromnosti jeho ducha môže byť veľkým mementom pre mnohých lovcov slávy, a to nielen na fotografickom poli.

Teplovzdušný balón je najstarší letecký dopravný prostriedok. Nadchýnal sa ním už spisovateľ Jules Verne.
Aktuálne si takúto prepravu mohli vyskúšať aj niektorí fotografi. Anna Nociarová, pilotka a fotografka, predviedla s jej kolektívom praktické  
ukážky pilotáže nad malebným liptovským sobotným ránom.
Vietor nezbedník, si fúkal ako chcel a tak sa adrenalínové pristátie a krst letcov uskutočnilo o pár kilometrov od plánovaného miesta.

 

Zelená čiara je plánovaná trasa s dvoma pristátiami, čierna je skutočná trasa balóna

Na letisku rozvoniaval výborný, vraj "letecký" guláš a vďaka jarnému slniečku aj dobrá nálada.

Popoludní na účastníkov čakala ružomberská Koniareň. Slovenský pohár - súťaž v spoločenských tancoch, 
bola ťažisková téma, kde smerovali objektívy fotoaparátov. Zachytiť moment, zastaviť čas alebo sa zaujať výrazom.
I tak sa dá stvárňovať dynamická akcia, akou spoločenské tance nesporne sú.
Let's dance v televízii boli len slabým odvarom toho nadšenia, s ktorým tancovali zúčastnené páry.

Večernou prednáškou Anna Nociarová predstavila ukážky svojej tvorby, pričom tá balónová, samozrejme, nemohla chýbať. 
Niet divu, že za roky stretnutí INTERfotoPLENERU badať výrazný autorský rast prejavujúci sa v osobnej profilácii.
A bolo to vidno hlavne v osobných vystúpeniach autorov, najmä Ing. G. Grunda z Bardejova a W. Tureka z Krosna v Poľskej republike.
Milo prekvapil i Š. Zvarík zo Žiliny, ktorý reflexívnym poetickým pásmom zvýraznil emocionálnu hodnotu fotografického obrazu.

Nádherné nedeľné ráno našlo účastníkov pri a v termálnom bazéne v kúpeľoch Lúčky.

Nebola núdza o pekné modelky

a o fotoaparáty proklatě nízko nad hladinou

Ako bonbónik vychádzka pod majestátny Choč s prvými jarnými kvietkami.

Všetko raz skončí, je tu záver celého stretnutia, rozlúčka s priateľmi.

Dovidenia na 7. INTERfotoPLENERI LIPTOV 2011