kronika 2007

Záverečné stretnutie účastníkov 23. ročníka Petzvalovho mapového okruhu 2007 v Nitre
12.-13.10.2007


Fotoreportáž