kronika 2007

Bardejov výstava


Fotoreportáž

Popri tejto výstave sa v krásnych priestoroch výstavných siení HOS uskutočnila
aj výstava fotografií z Fotoplenéru v požskom Krosne