kronika 2007

AMFO Ružomberok

Dňa 16. marca 2007 sa s týždňovým oneskorením uskutočnila vernisáž prvého ročníka okresného kola AMFO v Ružomberku a to v galérii ZSF v Bjorsonovom dome. Porota vybrala na prehliadku 64 fotografií od 26 autorov. Do krajskej súťaže postúpilo xx fotografií.