kronika 2007

Novoročné stretnutie klubistov v Panskom dome - 6.1.2007


Fotoreportáž