kronika 2006

Ascoli - výstava fotoklubu
Dolný Liptov v Taliansku...


Ascoli je mesto v strednom Taliansku, ležiace v jednej z provincií Marche. Do tohto mesta, neďaleko brehov Jadranského mora, sa dostala Ružomberčanka Monika Komová prostredníctvom grantového projektu Európskej únie pod názvom Comenius. Na strednej umeleckej škole získala zaujímavé pedagogické, ale aj ľudské skúsenosti. O svojom pobyte, v rámci ktorého sa jej podarilo v spolupráci s inými zainteresovanými zorganizovať aj jednu nevšednú výstavu, a na ktorej bol prezentovaný dolný Liptov, sa podelila aj s čitateľmi Ružomberského hlasu.

"Na uvedenej strednej škole som vyučovala angličtinu, ale čo je zaujímavejšie, aj slovenčinu. Lepšie povedané jej základy. V angličtine som prezentovala slovenské reálie a samotný dolný Liptov. Pre Talianov žijúcich v tejto oblasti sme úplne neznámy štát," povedala M. Komová. Zaujímavosťou je, že v meste Ascoli sa nachádza aj slovenský honorárny konzulát, ktorý má na starosti tri pobrežné provincie Talianska.

"Keď sa konzul dozvedel o mojom pôsobení na miestnej škole, chcel, aby sme nejakým spôsobom spropagovali Slovensko. Stalo sa," dodala M. Komová. V spolupráci s mestom Ascoli, provinciou Marche, konzulátom, tamojšou strednou školou a Asociáciou taliansko-slovenských priateľov sa teda podarilo zorganizovať výstavu Slovensko a Taliansko, včera a dnes. Tá trvala týždeň od 21. januára 2006 v exkluzívnych priestoroch mestskej výstavnej sály.

Počas trvania výstavy sa jej zúčastnilo približne tisíc návštevníkov a vyvolala maximálne pozitívne ohlasy na Slovensko, ale aj dolný Liptov ako taký. "Súčasťou výstavy boli fotografie dolného Liptova, ktoré mi poskytli z Ružomberského fotoklubu pri Liptovskom múzeu. Mesto Ružomberok mi poskytlo financie na zakúpenie charakteristických artefaktov. Veľký úspech na výstave mali ochutnávky medovníkov Miroslavy Cingelovej, syry, bryndza. Záujem bol aj o bábiky zo šúpolia či keramiku," okomentovala výstavu M. Komová.

Študenti miestnej umeleckej školy sa do výstavy osobne zapojili výrobou pozvánok, plagátov, maľbami či prípravou DVD o slovenskej kuchyni a jaskyniach. "Môžem povedať, že výstava mala veľký úspech a propagačné materiály boli rýchlo rozobraté. Na tomto mieste by som chcela pripomenúť nedostatok takýchto materiálov o Ružomberku či dolnom Liptove a predovšetkým chýbajúce jazykové mutácie," prízvukovala na záver rozprávania M. Komová. Text: Ružomberský hlas, www.rkhlas.sk


 Námestie v meste Ascoli