kronika 2005

Vernisáže, stretnutia fotografov, výstavy členov klubu, spoločenské akcie...


Foto - workshop PORTRÉT - Panský dom v Ružomberku
30.9.2005

        

        

Výstava - Ing.Ambróz Gabčo
3.9.2005 - 30.9.2005

        

Fotoklub NOVA Košice - výstava v Liptovskom múzeu
august 2005

Jánošík - vernisáž výstavy v Liptovskom múzeu
2005

        

Dušan Chudjak - vernisáž výstavy v minigalérii Liptovského múzea
2005

         

Miroslav Cheben, Vladimír Jansík - vernisáž výstavy v minigalérii Liptovského múzea
5.3.2005

        

Štefan Halienka - vernisáž výstavy v minigalérii Liptovského múzea
4.7.2005

        

František Hanes st., Frantiček Hanes ml. - vernisáž výstavy v minigalérii Liptovského múzea
4.6. - 30.6 2005

        

Fotoplenér - Oravská Polhora
19.3. - 20.3.2005

        

Novoročné posedenie členov klubu
6.1.2005