úvodný príhovor

Fotoklub RK 1924 v tomto roku dovŕši  94 rokov svojej existencie. Momentálne združuje cca 27 členov rôznych povolaní a zamestnaní a tiež aj rôznych vekových kategórií od 30 do 80 rokov. Svoje aktivity realizuje vo viacerých rovinách. Jednou z nich je výstavná činnosť ktorú až do konca minulého roka realizoval vo Fotogalérii v Liptovskom múzeu. Tu od novembra roku 2009 do konca roku 2017  zrealizoval 81 fotografických výstav domácich aj zahraničných autorov a fotoklubov. Okrem toho jeho členovia a aj Fotoklub vystavoval svoje fotografie doma a v zahraničí /Nové Zámky, Komárno, Brezno, Bardejov, Stropkov, Jablunkov, Český Těšín, Cieszyn, Bielsko - Biala, Myšlenice, Krosno, Šalgótarján, Užhorod, Krynica, Belchatow, Lienz, Otrokovice, Zlín, Piešťany, Nitra.  Veľmi populárnym a na Slovensku najväčším fotografickým podujatím ktoré fotoklub organizuje je INTERfotoPLENER LIPTOV – medzinárodné stretnutie fotografov, ktoré tento rok už bude po pätnásty raz.  Sú na ňom zastúpení fotografi zo všetkých susediacich štátov. Dokonca fotografi z Ukrajiny prídu až z Kyjeva. Ďaľšou aktivitou je vydávanie fotografických publikácií a prospektov. /Profil ružomberskej fotografie, Liptov objektívom, 88 rokov v meste a pod./ Členovia fotoklubu sa zúčastňujú domácich a medzinárodných fotoplenérov a rôznych fotografických dielní a podujatí.  Vyspelejší autori obosielajú rôzne miestne, okresné, celoštátne a aj medzinárodné výstavy a salóny. Veľmi populárnou aktivitou bolo podujatie „Stretnutie pre život“ zamerané proti násiliu. Vytváralo priestor pre ružmberských amatérskych umelcov a hudobníkov. Podujatie sa konalo vždy v niektorom zaujímavom kostole v okolí Ružomberka. Podarilo sa nám zorganizovať päť ročníkov no pre finančnú náročnosť a slabú podporu sme s tým prestali. Zaujímavým sú aj cykly fotografických výletov RAWfotoTOUR a fotografické dielne RAWfotoŠKOLA ktoré organizuje člen fotoklubu Stanislav Surový. Momentálne fotoklub po nepredĺžení zmluvy o spolupráci s Liptovským múzeom rieši svoje zastrešenie a je vo „vzduchoprázdne“. Povedané ľudovo je na ulici.

 

V Ružomberku 15. februára 2018                              Štefan Ižo - predseda