kontakty

Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku

 

názov

Fotoklub pri Liptovskom múzeu, Ružomberok

 

 

adresa

Liptovské múzeum, Š.N.Hýroša 10, 034 01 Ružomberok

 

 

predseda

Štefan Ižo, Pivovarská 30, 034 01 Ružomberok, 0903 442 096

 

 

bankové spojenie

Sberbank, číslo účtu: 4 320 035 518/3100

 

 

IBAN

 SK55 3100 0000 0043 2003 5518

 

 

právna forma

občianske združenie

 

 

IČO

37908251

 

 

dátum registrácie

26.3.2004

 

 

e-mail

fotoklub@stonline.sk, izofoto@gmail.com

 

 

telefón

0903 442 096

 

 

správca stránky

Fedor Polóni fedor39@gmail.com

 

stat