kontakty

Fotoklub RK 1924 v Ružomberku

 

názov

Fotoklub RK 1924, Ružomberok

 

 

adresa

Pivovarská 30, 034 01 Ružomberok

 

 

predseda

Štefan Ižo, Pivovarská 30, 034 01 Ružomberok, 0903 442 096

 

 

bankové spojenie

Prima Banka, číslo účtu: 4 320 035 518/3100

 

 

IBAN

SK55 3100 0000 0043 2003 5518

 

 

právna forma

občianske združenie

 

 

IČO

37908251

 

 

dátum registrácie

26.3.2004

 

 

e-mail

fotoklub@stonline.sk, izofoto@gmail.com

 

 

telefón

0903 442 096

 

 

správca stránky

Ing. Fedor Polóni fedor39@gmail.com

 

stat