foto v Ružomberku

Málokto pri počutí pojmu FOTOGRAFI v Ružomberku vie, že v skutočnosti sú ružomberskí fotoamatéri združení (či rozdelení) v štyroch prakticky personálne oddelených celkoch, z ktorých každý vykonáva špecifickú činnosť. Všetky spomínané organizácie majú pôvod vo Fotoklube, z ktorého sa po stabilizácii oddelili. Fotoklub v roku 2014 slávi 90 rokov nepretržitej práce.
Uvádzame tu pre informáciu stručný popis činnosti jednotlivých združení.

Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok

                Fotogaléria Fotoklubu na 1.poschodí, ročne 10 výstav
                Súťaž Ružomberčania fotografujú, 1.ročník, 43 účastníkov
                Stretnutie pre život, umelecké pásmo na zamyslenie o hodnote života v chrámovom prostredí, 4.ročník
                RAWfotoŠKOLA a RAWfotoTOUR, vzdelávacie a teambuildingové akcie pre členov Fotoklubu 5.ročník
                EUROfotoLIPTOV putovné výstavy z tvorby účastníkov plenéru Liptov
                INTERfotoPLENER LIPTOV fotoplenér s účasťou z Česka, Maďarska, Poľska, Švajčiarska, Ukrajiny, 10.ročník
                FOTOTROJLÍSTOK výstava fotografov troch miest Liptova, 1.ročník
                Petzvalov mapový okruh, najznámejší slovenský mapový okruh
                Výmenné klubové výstavy v tuzemsku i v zahraničí
                Účasť na fotoplenéroch v tuzemsku i v zahraničí

Fotoforum Ružomberok

                Medzinárodný salón umeleckej fotografie, 47.ročník

Strom

                Medzinárodný salón ekologickej fotografie, 29.ročník

Zväz slovenských fotografov

                Výstava prác členov ZSF, 39.ročník
                Plenér Jarný Liptov
                Tatranský mapový okruh
                Fotoklub ZSF