Tunák Maroš

            

        Narodený:                   21.02.1978
        Fotografuje:                od roku 2004
        Výbava:                      Canon
        Téma:                          krajina, cestovanie
        Výstavy:                     Strom, Fotoforum, Trierenberg supercircuit, Heckelpeaks, The al-thani                                    

       Web:                           http://maros.tunak.sk


 

 

výber z tvorby 


Galéria