Surový Stanislav

Narodený: 1958

Fotografuje od roku: 1970

Členstvo: Zväz slovenských fotografov, Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku

Fotografovaniu sa venuje od svojich dvanástich rokov. Od roku 1975 je členom Fotoklubu Liptovského múzea.

Je absolventom filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe.

Do roku 1991 pracoval v Slovenskej televízii ako strihač. Od roku 1992 súkromne podniká. V jeho tvorbe dominuje krajinárska a aranžovaná fotografia, portrét.

Pravidelne sa zúčastňuje domácich fotosalónov, klubových výstav a výstav Zväzu slovenských fotografov.
 

 

Výber z tvorby

 Galéria