Sliačan Milan

Fotografuje od roku: 1950

Členstvo: Zväz slovenských fotografov, Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku

Nar. v roku 1939. Fotografovať začal v r. 1950 vo fotokrúžku na Meštianskej škole. Do roku 1964 bol členom ružomberského fotoklubu, pričom svoje práce vystavoval na okresnej výstave. Od roku 1962 sa viac venoval filmárskej práci, pokúsil sa aj o prijatie na FAMU. Jeho šoty boli premietané v Československej televízii i v podnikovom kine. Na dôchodku sa rozhodol, že prejde od rodinnej fotografie k výtvarnejšiemu prejavu. Členom Fotoklubu sa opäť stal v roku 2005 a svoje práce mal na klubovej výstave aj na ružomberskom AMFO. Svoje nápady realizuje digitálnym fotoaparátom Lumix FX50.

 

Výber z tvorby
 

Galéria