Polóni Fedor

Fotografuje od roku: 1950

Členstvo:  Fotoklub RK 1924 v Ružomberku, Slovenská federácia fotografov

Nar. v roku 1939. Fotografovať začal v r. 1950 vo fotokrúžku na Meštianskej škole. V roku 1953 vstúpil do mestského fotokrúžku a s jeho členmi prvý raz vystavoval r. 1954.

Zúčastnil sa na mnohých okresných, krajských i celoštátnych výstavách a bol členom viacerých porôt.

Bol tiež predsedom Amfoklubu a podpredsedom ZSF. Má tituly AFIAP a AZSF. Bol organizátorom a zakladateľom FOTOFORA (spolu s Dr.Huštákom) a organizátorom STROMU.
 

 

Výber z tvorby
 

Galéria