Pastorek Róbert

Narodil  sa  v r. 1977, vyštudoval   Jeseniovu lekársku fakultu v Martine. Pracuje  na Neurochirugickom oddelení  ÚVN  Ružomberok, kde  sa  zaoberá operačnou terapiou chrbtice  a mozgu. Vo voľnom  čase fotografuje známych  i neznámych ľudí, deti, prírodu, reportáž.


 

 

výber z tvorby


Galéria