Halienka Štefan

Narodil sa 12.8.1940 v Potvoriciach, umrel 24.6.2010 v Ivánke pri Dunaji.

Vyštudoval Pôdohospodársku technickú školu v Novom Meste nad Váhom a Vysokú školu poľnohospodársku - odbor meliorácie. Po ukončení štúdia až do roku 1989 pracoval v Pôdohospodárskom projektovom ústave v Bratislave . Neskôr vyštudoval teológiu a v  roku 1998 bol vysvätený za kňaza. Bol rehoľným kňazom, členom Spoločnosti Ježišovej. Súčasne pracoval ako spiritual na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

S fotografovaním začal už na strednej škole, pokračoval na VšP v Nitre aj v zamestnaní. Prvým fotoaparátom bol Flexaret, neskôr si kúpil Practicu LB s niekoľkými objektívmi a medzikrúžkami na makrofotografiu. Mnoho rokov fotografoval na diapozitívy, hlavne dokumentárnu fotografiu z ciest po zahraničí, kde v krajinách EU fotografoval hlavne sakrálne umenie. To premietal na rôznych študijných stretnutiach staviteľov a architektov.

V v poslednom čase sa venoval fotografovaniu krajiny, prírody, aj makrofotografii. Od roku 1999 bol členom ZSF a fotoklubu Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnil sa na výstavách Ružomberok roku 2000, STROM v rokoch 2000 až 2003 a ďalších.

V roku 2008 mu diagnostikovali ťažkú chorobu, s ktorou statočne bojoval. Umrel 24.júna 2010 a je pochovaný v jezuitskej hrobke na ružomberskom hlavnom cintoríne. Dožil sa veku necelých 70 rokov.

 

Výber z tvorby

Galéria