Greš Ján


Fotografuje od roku: 1976.

Členstvo: Fotoklub RK 1924 v Ružomberku, Zväz slovenských fotografov.

Ján Greš, AZSF, MZSF, narodil sa v r. 1951, býva v Šali. Fotografuje od svojich 25 rokov, v súčasnosti pracuje ako reportér časopisu SLOVENKA.

Je absolventom Inštitútu výtvarnej fotografie v Brne (1981), ktorý ukončil diplomovou prácou - fotografickou knihou Nerastú jedle do neba. Na jej základe neskôr vznikol rozsiahly fotografický ekologicky zameraný cyklus, ktorý bol vystavený v mnohých mestách býv. Československa i v zahraničí. Niekoľko rokov po sebe bol zaradený do prvej desiatky autorov ČSFR (podľa hodnotenia SČF).

Počas aktívnej činnosti sa Ján Greš zúčastnil vyše 200 výstav, na ktorých získal viac ako 150 ocenení. Okrem 50 autorských výstav sa predstavil svoje fotografie aj v rámci spoločných expozícií v Andorre, Argentíne, USA, Veľkej Británii, Rusku, Kazachstane, Poľsku, Španielsku, Nemecku, Juhoslávii, Kanade, Rumunsku, Maďarsku či San Marine. Najväčší úspech však dosiahol v tvorbe audiovizuálnych programov - diaporáme, pomocou ktorej zo statických obrázkov vytvoril pohybové multimediálne kreácie.
 

 

výber z tvorby


Judele I.


Západné Tatry


Judele II.