Dejčík František

Narodil sa 21.septembra 1938 v Čadci. O fotografiu sa zaujímal už ako 15-16 ročný, no  problémy výtvarnej fotografie ho začali zaujímať od  roku 1964, po presťahovaní  do Ružomberka, kde sa priženil. V roku 1967 sa stal členom ružomberského fotoklubu. Po rokoch, strávených mimo sa po návrate do Ružomberka stal opäť platným členom Fotoklubu Liptovského múzea.  

         V rokoch 1972-1974 absolvoval 3-ročný Inštitút výtvarnej fotografie v Brne, v triede profesora Karola Ondřeja Hrubého. V roku 1975 sa štyrmi súbormi( spolu 10 fotografií) zúčastňuje na jubilejnej viacgeneračnej výstave ružomberského Fotoklubu. V tom čase začína aj jeho spolupráca s pražským vydavateľstvom Orbis, v redakcií periodických a propagačných časopisov, ako bol Czechoslovak Life, Vilkomen in der Czechoslovakei...Tu sa snaží o výtvarne ladené, ale aj geograficky kvalitné fotografie severozápadu Slovenska (Liptov, Orava, Považie, Kysuce, V. Tatry...)

         V roku 1974 získava hlavnú cenu na celoštátnej súťaži spojenej s putovnou výstavou Tatry objektívom, v roku 1975 dostal na Fotofore čestné uznanie s finančnou odmenou za cyklus Refrén na kótu 746. V roku 1978 získal hlavnú cenu na celoslovenskej súťaži Mne Slovensko krása je... v Považskej Bystrici, získava ceny na AMFO, Diafoto. V tom roku vystavuje v austrálskych mestách Perth, Adelaide, Alice Springs. Garantom putovnej výstavy bol slovenský rodák a významný austrálsky fotograf Vic Urban.

         Svoje výtvarné fotografie úspešne uverejňova vo Výtvarníctve, fotografií, filme, tiež v časopise Osvetová práca, matičnom časopise Slovensko.

         Od roku 1990 do roku 2000 je fotoreportérom TASR a vedúcim regionálnej redakcie v Ružomberku. Naďalej je platným členom Fotoklubu L.múzea, ale aj Klubu fotoreportérov pri Slovenskom zväze novinárov v Banskej Bystrici, kde sa postupne zúčastnil na desiatich kolektívnych výstavách doma, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku.

         Spolu s Mirom Gregorom a kolektívom vytvorili výtvarne ladenú publikáciu Vlkolínec.  Na knihách Žilina a okolie a Severozápadne Slovensko sa podieľal ako autor s najväčším počtom  záberov.

 

Výber z tvorby
 

Galéria