kronika 2020


Pred druhou vlnou
sa sch˘dzky konali v priestoroch Drevokupu