kronika 2019


Novoročné stretnutie členov a priaznivcov
Fotoklubu RK 1924
a uvedenie publikácie Manifest 95 do života
4.1.2020