kronika 2018

Vernisáže, stretnutia fotografov, výstavy členov klubu, spoločenské akcie...


Novoročné stretnutie
členov a priaznivcov Fotoklubu RK 1924

5.1.2018

Výstava


Fotografická vychádzka členov Fotoklubu RK 1924
na fašiangovú slávnosť v Španej Doline
28.1.2018

Výstava


Schôdze Fotoklubu po vypudení z múzea

Výstava

 


 XV. INTERfotoPLENER LIPTOV
Liptovský Ján
20. - 24.apríl 2018

Výstava


Schôdza Rady Slovenskej federácie fotografov
v Panskom dome

14.apríla 2018

Výstava


Plenér LKS v Jasnej
22. - 24.júna 2018

Výstava


Letné stretnutie a guláš pre členov Fotoklubu
21.júla 2018

Výstava


Losovanie kalendárov Fotoklubu
26.júla 2018

Výstava


Na fotografickom plenéri v poľskom Krosne
sa zúčastnili dvaja zástupcovia nášho Fotoklubu
8. - 10. augusta 2018

Výstava


RAWfotoTOUR Povrazník
19.september 2018

Výstava