kronika 2018

Na veľkolepé oslavy 70 rokov Domu kultury
a 10 rokov Regionalneho Centra Kultur Pogranicza v Krosne
so zastávkou v Bardejove
sa vybrali dvaja zástupcovia nášho Fotoklubu RK 1924

29. a 30.11. 2018