kronika 2018

RAWfotoTOUR Povrazník

19.september 2018


V podjesennom čase sme sa štyrmi autami vybrali na fotovýlet po trase
Ľubietová, Povrazník, Ponická huta, Dúbravica (zrúcanina huty a kostol),
Očová, Detva - Korytárky (obed), Raticov vrch (kostol), Hriňovské lazy.